Kategorier
Juridik

Juristhjälp vid konkursansökan 

Ofta är en konkursansökan den sista utvägen som återstår när företaget saknar likvida medel, för då kan personal och leverantörer få sina pengar i alla fall. 

En konkurs är en procedur i flera steg. Företagets ägare har säkert försökt att lösa sin finansiella kris en tid, men lönsamheten är för dålig. Kanske har man förlorat kunder eller gjort en misslyckad affär, som har satt företaget i knipa. I det läget funderar man på att kontakta en jurist för att göra en konkursansökan. 

Statistik talar för att ungefär hälften av alla nystartade företag går i konkurs inom tre år. Det låter mycket, men det kan vara knepigt att få lönsamhet i början. Det tar tid att bygga upp en kundkrets, och det är många lagregler som ska följas när man bedriver en verksamhet. Startar man sitt drömföretag, kan det tyvärr sluta med en konkursansökan. 

Mycket händer efter konkursansökan

När tingsrätten har fått in en konkursansökan utser de en konkursförvaltare. Då får inte ägaren göra fler affärer, utan konkursförvaltaren tar över tillsynen. De pengar som finns fördelas i första hand på stora fordringsägare, och sedan träder statens lönegaranti in så att personalen får sina pengar. 

Finns det maskiner eller annan dyrbar utrustning, säljer konkursförvaltaren detta för att få in mer pengar till fordringsägarna. Det innebär en stor förlust för den ursprungliga ägaren, för alla investeringar försvinner och lokalerna står tomma. Det är viktigt att söka juridisk hjälp inför en konkursansökan för att få expertråd och kunna rädda vad man kan.