Juridik på ett enklare sätt

Har du funderat över vad som egentligen gäller rent juridiskt i olika situationer? Många av oss följer en moralisk kompass kring vad som är rätt och vad som är fel. Detta fungerar, men långt ifrån i alla lägen. Genom att ha bättre koll på juridiken så kan man undvika att hamna i prekära situationer.

Målet med den här sidan är att göra juridik enklare. Genom exemplifierande texter, konkreta exempel och tydliga förklaringar så hoppas vi kunna skapa en större förståelse och öka kunskapen hos våra läsare. Välkommen.


Ta hjälp vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist inleds när en vårdnadshavare stämmer den andre inför Tingsrätten och ansöker om ensam vårdnad om de gemensamma barnen. Motsätter sig den andra detta så påbörjas en vårdnadstvist; vilket kan vara en lång och känslosam prövning utan givna svar.

Därför rekommenderas rätt juridisk hjälp i form av en kunnig jurist – inriktad på familjerätt – att företräda ens egna intressen.

Innan en vårdnadstvist når rätten så erbjuds man alltid samarbetssamtal som sker i syfte att hitta en lösning gällande exempelvis boende och kontakt med barnen. Även vid sådana kan man ha juridisk hjälp med sig.

Vill du ha ensam vårdnad?

Ensam vårdnad är något som fler och fler söker om. Ökningen av vårdnadstvister under senare år i Sverige har varit väldigt stor. Det man bör veta är att det inte är helt lätt att få ensam vårdnad.

Från rättens sida så utgår man alltid från barnens bästa och detta är synonymt med att båda barnens föräldrar ska ha samma beslutande rätt gällande barnens framtid.

Det finns emellertid också ett faktum som säger att varje fall har egna meriter och måste utredas separat. Känner du att ensam vårdnad är den bästa lösningen för dina barn så bör du också söka rätt juridisk hjälp för att få bäst möjlighet att se den möjligheten vinna laga kraft.

Störst kompetens på en advokatbyrå

På en advokatbyrå arbetar advokater och advokatbiträden. Detta borgar för en högre juridisk kunskap och där du som klient garanteras rätt rådgivning och försvar.

Advokat är, till skillnad mot en jurist, en skyddad titel. Det innebär att man måste upptas i Advokatsamfundet innan man kan titulera sig som advokat. Det i sin tur handlar om en lång process där allt från utbildning och en oklanderlig persona och livsstil måste passa in.

Genom att välja en advokatbyrå så ger man sig själv – som privatperson, som mindre företagare eller som ett multinationellt bolag – den bästa hjälpen man kan få: oavsett vilket juridiskt dilemma man hamnat i.

Vår arvsrätt ger tydliga svar om arv

I samband med att en närstående avlider så ska också ett arv fördelas mellan släktingarna. Detta kan, milt uttryckt, skapa konflikter. Vem ska egentligen ärva vad och i vilken ordning? Detta regleras av vår arvsrätt som tydligt visar vilka som har rätt till att ärva, i vilken ordning samt hur stor del.

Detta kan emellertid påverkas av annat där exempelvis ett skrivet testamente kan trumfa vår arvsrätt till viss del. Att det sker tvister i samband med arv är inte ovanligt och det hänger ofta ihop med att det, trots allt, handlar om väldigt stora känslor.

Det finns alltid juridisk hjälp att ta för att reda ut vad som gäller. Detta kan med fördel väljas redan på ett tidigt stadie för att slippa ont blod i framtiden.

Svårt att anmäla en våldtäkt

En våldtäkt innebär att en person utför en sexuell handling mot en annan persons vilja. Det är ett grovt sexualbrott som oftast har kvinnliga offer. Tyvärr så finns ett stort mörkertal och detta som en följd av att den typiska våldtäkten – tvärtemot vad många tror – har en känd gärningsman. Offret och gärningsmannen känner ofta varandra och detta gör att anmälan blir svår att göra.

Dessutom finns det också en stor oro bland offer att inte bli trodd av rättsväsendet. Ett råd är att man kontaktar en advokat i samband med förhör kring en våldtäkt. Det gör att de insinuanta frågorna som tyvärr kan förekomma inte ställs. Rätt juridisk hjälp ger en bättre chans till en fällande dom.

Misstänkt för ett narkotikabrott?

Att vara misstänkt för ett narkotikabrott kan medföra att livet förändras. Oavsett om det handlar om ett grövre narkotikabrott eller en mindre förseelse så kan samhällets dom bli väldigt hård. Vår svenska moral har ofta ett finger med i spelet och där just narkotika sällan ses med blida ögon. Detta skapar problem och om man blir misstänkt för att narkotikabrott så kan det vara stigmatiserande.

Sverige har en hård – i jämförelse med många andra länder – narkotikapolitik och även ett ringa brott kan ge ett relativt hårt straff. Är du misstänkt så bör du direkt ta juridisk hjälp för att få bästa tänkbara försvar och en bättre chans till en friande dom.