Kategorier
Juridik

Asyladvokat i Stockholm hjälper dig vid ansökan om asyl och uppehållstillstånd

Vill du ansöka om asyl och uppehållstillstånd i Sverige? Ta hjälp av asyladvokat i Stockholm. Du kan få råd och stöd, hjälp att fylla i formulär och blanketter.

Att leva tryggt i ett land är en mänsklig rättighet. För de människor som inte är trygga i sina hem gäller rätten att söka asyl i ett annat land. Även detta – att söka asyl – är en mänsklig rättighet. Du som flyr undan våld, svält, naturkatastrofer och politiska skeenden har alltså rätt att söka asyl i till exempel Sverige.

Asyladvokater är juridiska experter som specialiserat sig på migrationsrätt och asylfrågor. Deras huvudsakliga uppgift är att hjälpa asylsökande och flyktingar att få den rättsliga representation de behöver under asylprocessen. En asyladvokat kan bedöma dina möjligheter till asyl och hjälpa dig och din familj att ansöka om skydd eller uppehållstillstånd. De kan även hjälpa dig om du fått avslag men känner oro för att utvisas. Du kan ha möjlighet att överklaga beslutet.

Asyladvokat bistår vid överklagan av avslag

Om du tar hjälp av en asyladvokat i Stockholm kan denne föra din talan i ansökningar och möten med Migrationsverket. Vid en asylansökan görs alltid en individuell bedömning. En advokat med särskild kunskap om migration vet vilka uppgifter som är viktiga att föra fram för att visa att du har rätt till asyl och uppehållstillstånd.

Om du har fått avslag så gäller det beslutet i fyra år. Om du är förbjuden att resa in i ditt hemland, om du riskerar förföljelse, förtryck eller livsfara i ditt hemland, om du har en livshotande sjukdom som du inte kan få vård för i ditt hemland eller om du kommer tvingas att leva åtskild från din familj så kan du ha rätt till en ny asylansökan. Då är det viktigt att du kontaktar en asyladvokat innan du påbörjar din ansökan så att allt blir rätt från början.