Kategorier
Juridik

Det händer att man behöver rådgivning inom varumärkesrätt

För den som arbetar med en produkt kan det hända att man behöver god rådgivning inom varumärkesrätt. Som tur är finns det duktiga specialister inom ämnet.

Att ha koll på vad som gäller kring varumärkesrätt är inte helt enkelt. Många företag behöver då och då rådgivning inom varumärkesrätt för att få klart för sig vilka rättigheter de har kring sina varumärken. Ett varumärke kan ta lång tid att bygga upp så det är inte konstigt om man är rädd om det och vill skydda sitt varumärke så gott det bara går.

En del varumärken är väldigt kända för det svenska folk men detta kändisskap har inte kommit över en natt. Det tar tid att arbeta in ett varumärke hos allmänheten och oftast kostar det dessutom en hel del pengar. Att sprida sitt namn görs nämligen enklast med hjälp av smart och genomtänkt reklam, en tjänst som kostar en hel del för ett företag.

Då kan det krävas rådgivning inom varumärkesrätt

Stora varumärken, som är så kända att var och varannan svensk har koll på vad det är för något, är noggranna med vad märket blir förknippat med. Företaget, eller personerna, bakom varumärket vill inte bli utnyttjade och förekomma i ett sammanhang de inte står bakom. Till exempel vill en del artister inte bli förknippade med politiska grenar de inte stödjer.

Skulle detta ändå hända, eller ifall något företag skapar ett varumärke som påminner väldigt mycket om ett annat, kan rådgivning inom varumärkesrätt vara på sin plats. Med hjälp av denna tjänst kan företaget eller personen bakom det varumärke som känner sig hotat få bättre koll på vad som gäller och vilka rättigheter hen har kring sitt varumärke. Förhoppningsvis kan en potentiell konflikt runt ett varumärke hindras innan den blossar upp, med hjälp av bra rådgivning.

Kategorier
Juridik

Arvsrätt och dess viktiga aspekter

Arvsrätt är en komplex del av juridiken som omfattar frågor kring arv, arvskiften och upprättande av testamenten. Att förstå rättigheterna och reglerna kring arv är avgörande för att undvika konflikter inom familjen efter en persons bortgång. Att konsultera en erfaren advokat eller jurist är en klok strategi för att klargöra och skydda arvsrätten.

Arvsrätt behandlar fördelningen av tillgångar efter någons bortgång. Konflikter inom familjen är alltför vanliga när det gäller arvsrätt. Missförstånd och oklarheter kring vem som har rätt till arvet är vanligt förekommande. Mycket av detta kan härledas till den representation som visas i filmer och media, som ibland inte överensstämmer med svensk lag. Enligt svensk lag är det bröstarvingarna som tillhör första arvsklassen och därmed har primär rätt till den avlidnes tillgångar. Andra arvsklassen inkluderar den avlidnes syskon och den tredje arvsklassen omfattar mor- och farföräldrar samt deras barn. Vissa av dessa regler och lagar har rötter i medeltiden och har fortsatt att vara relevanta än idag.

Viktiga aspekter av svensk arvsrätt

Det är inte alla som har full förståelse för hur den svenska arvsrätten fungerar. Den bästa lösningen är att söka råd från en kvalificerad jurist eller advokat som kan förklara lagarna på ett lättfattligt sätt. I dagens läge finns det gott om erfarna och skickliga advokater som har specialiserat sig och kan ge rådgivning vid arvsrätt.

En vanlig missuppfattning är när det gäller sambor som inte har gemensamma barn. Om det inte finns något testamente har en sådan sambo ingen laglig rätt att ärva, oavsett hur länge de har levt tillsammans. Det är därför kritiskt att dokumentera hur tillgångarna ska fördelas om en av parterna avlider. Att ignorera detta kan leda till att den överlevande sambon tvingas lämna det gemensamma hemmet eller köpa ut arvingarna, vilket kan vara kostsamt. Även om det finns ett testamente har sambon endast rätt till hälften av den avlidnes andel.

Arv är en potentiell källa till konflikter inom familjen. Ofta handlar dessa konflikter inte om ovilja mellan familjemedlemmarna, utan snarare om känslor och känslomässiga band till de tillgångar som den avlidne har lämnat efter sig. För att minimera dessa konflikter är det viktigt att följa de tydliga reglerna och lagarna kring arvsrätt. Att samråda med en advokat i dessa situationer kan vara ovärderligt. Ingen önskar att hamna i onödiga dispyter eller bråk, särskilt inte när hela familjen redan befinner sig i sorg.

Kategorier
Juridik

Aktieägaravtal – affärsmännens äktenskapsförord

Aktieägaravtal är för affärsrelationer vad samboavtal eller testamente är för privata relationer. Det rekommenderas att ta juridisk hjälp inom bolagsrätt.

Alla relationer kan förändras över tid. Det gäller såväl privata relationer som affärsmässiga. Detta är viktigt att komma ihåg i början av en relation, eller när man tar aktiva steg att fördjupa den. Det är klokt att skriva avtal om de ekonomiska förutsättningarna, i fall man i ett senare skede inte alls är lika överens som man är vid det aktuella tillfället.

I en kärleksrelation kan ett sådant avtal vara ett samboavtal eller äktenskapsförord. I en affärsrelation kan det handla om ett aktieägaravtal. Alla som startar ett aktiebolag tillsammans med någon annan, eller driver bolag där antalet aktieägare är fler än en, bör självklart skriva aktieägaravtal.

Aktieägaravtal kan hållas hemligt mellan avtalsparterna

Oftast krävs juridisk hjälp gällande aktieägaravtal, eftersom det finns ett stort antal möjliga scenarier och lagparagrafer att ta hänsyn till. En erfaren jurist vet vilka potentiella fällor som kan dölja sig i olika formuleringar, och det är viktigt att ett avtal skrivs på ett sätt som är juridiskt giltigt. En jurist som har rätt kompetens för att skriva aktieägaravtal är specialiserad inom bolagsrätt.

Det är viktigt att veta att ett aktieägaravtal inte är någon offentlig handling, och kan alltså hållas hemlig mellan de parter avtalet gäller. Självklart har den jurist som hjälper till att upprätta avtalet tystnadsplikt. Ett aktieägaravtal är inte dyrt att upprätta, och kan spara enormt mycket tid och pengar senare. Att göra slut med sin affärspartner kan nämligen vara minst lika uppslitande och dyrt som en svår skilsmässa.

Kategorier
Juridik

Advokat i Stockholm för allt juridiskt

Det är skönt att veta att det går att få hjälp av en advokat i Stockholm. Du behöver aldrig igen oroa dig för krångliga juridiska lagar och formuleringar.

Det kan verka som en baggis att skriva ett testamente. Men visste du att många faktiskt får sina testamenten förklarade såsom icke giltiga? Så när du behöver skriva ett testamente så är det bra att du tar kontakt med en advokat i Stockholm som kan ge dig råd och hjälp för att skriva ett giltigt testamente.

Det är också skönt när ni skriver ett äktenskapsförord att det blir gjort på ett bra sätt, så att alla involverade känner sig nöjda och glada med arrangemanget. En advokat kan se till så att det inte blir några problem med det juridiska, och ni kan istället fokusera på att bygga ett lyckligt äktenskap.

Boka inledningssamtal med en advokat

Känner du dig nervös för att behöva ta kontakt med en advokat? Gör inte det. Advokater med lång erfarenhet kommer att ge dig och ditt ärende fullt fokus. Oavsett situation, så förtjänar du att bli behandlad rättvist. Så om du känner dig tveksam till om du verkligen kan få den hjälp du behöver, boka ett inledningssamtal.

Under ett inledningssamtal kommer du att kunna prata öppet och fritt och tillsammans med din advokat så kommer ni att kunna skapa en handlingsplan. En handlingsplan är bra att ha. Den ser till att du verkligen får hjälp, och i rätt tid. Så tveka inte att ta kontakt med en advokat i Stockholm.

Kategorier
Juridik

Advokat i Solna – stort behov av rådgivning

Även om du aldrig begår ett brott kommer du sannolikt någon gång ha att göra med en advokat i Solna. Då handlar det troligen om någon form av civilrätt.

Många tror att det bara är vid brottmål som advokater håller sig upptagna. Att det är när någon sitter anklagad och misstänkt och i behov av ett försvar som advokaterna aktiveras. Ingenting kunde vara mer fel än så. Brottmål är enbart en av många delar av lagboken och det finns mycket advokater har att göra ändå.

En hel del advokater har absolut ingenting att göra med brottmål. De har istället valt att specialisera sig på exempelvis affärsjuridik, avtalsrätt, migrationsrätt eller familjerätt. Det finns lagar – och lagtolkningar – för nästan allting i Sverige. Med andra ord finns det också ett behov av juridisk expertis och rådgivning.

Advokat med fokus på familjefrågor

Den sista kategorin av områden som nämndes i ovanstående stycke, familjerätt, kan vara särskilt intressant. Det är nämligen den formen av juridik som de flesta “vanliga” familjer och individer sannolikt kommer i kontakt med. Här hanteras sådant som exempelvis vårdnadstvister och bodelning.

Till exempel kan en advokat då välja att enbart jobba med familjerätt i Solna. Han eller hon lär i så fall träffa mängder med familjer som behöver hjälp med olika saker som är en del av det vi så vackert kallar för “livet”. För det är mer eller mindre oundvikligt att leva ett helt liv utan att förr eller senare konfronteras med någonting som ska behandlas inom denna del av civilrätten.

Kategorier
Juridik

Misshandel – anmäl om du blivit utsatt

En misshandel kan se ut på olika sätt och det kan handla om allt från en enklare lavett till ett mer systematiskt, genomtänkt och rått våld. Detta speglas också i hur straffskalan för misshandel ser ut och hur en sådan kan rubriceras.

Gällande det senare exemplet så handlar det definitivt om en misshandel som kommer att rubriceras som grov och det innebär att gärningsmannen riskerar fängelse i som minst 1 år och maximalt i 6 år. Om det handlar om en knuff eller en lavett så kan detta räknas som en ringa misshandel och i det flesta fall så leder det till böter om man blir dömd.

Misshandel är ett av de vanligaste ärenden som polisen hanterar. Det anmäls årligen över 80.000 fall av misshandel i Sverige. Många av dessa sker på allmän plats och där gärningsmännen är just män och i en ålder mellan 20-24 år. Inte sällan så handlar det om slagsmål i samband med att man druckit alkohol och där man tappar några av de spärrar som normalt finns där i ett nyktert tillstånd.

Har du blivit utsatt för en misshandel?

Det finns dock även ett mörkertal som skrämmer vad gäller misshandel och detta gäller våld i nära relationer. 2021 så anmäldes över 30.000 fall av misshandel där offret och gärningsmannen var bekanta – många av dessa handlade om rena relationer och om en partner som misshandlar.

Att det finns ett mörkertal rådet det ingen tvekan om och att det är stort sådant finns det heller inga tvivel om. Att våga anmäla att man blivit utsatt för misshandel är svårt, men handlar det dessutom om att gärningsmannen är den man lever med – och älskar – så är det ännu svårare.

Detta är ett problem och det måste lösas. Kvinnor – för det handlar mestadels om att män är gärningsmän – måste våga anmälda att de blivit utsatt för en misshandel. En sak man bör veta är att man heller inte är ensam. Är du ett offer för en misshandel så har du också rätt till ett målsägarbiträde. Det innebär att du kan välja en advokat som för din talan i rätten och som är med dig vid polisförhör.

Kategorier
Juridik

En arbetsrättsadvokat i Stockholm löser tvisten

När man ska omplacera eller avskeda personal, blir det ofta öppen konflikt på arbetsplatsen. En bra åtgärd är att anlita en arbetsrättsadvokat i Stockholm.

Som chef får man räkna med att personal bråkar av känslomässiga skäl, men oftast ger det bra pondus att kunna hänvisa till en arbetsrättsadvokat i Stockholm. Speciellt gäller det vid uppsägningar.

Det är inte alltid den anställde kan få sin plats tillbaka, av flera skäl, men om man följer gällande lagar finns det inte så mycket att invända.

Om man säger upp någon på kontoret på grund av arbetsbrist, invänder den anställde ibland att det beror på att säljarna säljer för dåligt. Det kan vara sant, men det finns många andra skäl som en chef inte vill åberopa. Kanske har kunderna klagat på den anställde, eller kanske finns det svåra personalproblem på arbetsplatsen.

Arbetsrättsadvokaten kan ge sakliga skäl

En chef vill oftast inte lägga sig i konflikter bland personalen, utan räknar med att de löser sina tvister internt. Det kan vara påfrestande att arbeta med folk man inte själv har valt och som är helt olika en själv. Om arbetsledningen är bra, händer det att folk blir mer toleranta och arbetar allt bättre som team.

Men vissa problem är olösliga. När du har rehabiliterat en person som bara inte vill jobba, eller någon bara pratar illa om företaget, kan det bästa vara att säga upp personen. Det brukar oftast kosta en slant, men om ni anlitar en arbetsrättsadvokat i Stockholm så går det juridiskt riktigt tillväga.

Kategorier
Juridik

LVU-advokat

Har ditt barn tvångsplacerats med stöd av LVU? Anser du beslutet vara felaktigt och behöver hjälp? Vill du överklaga med hjälp en specialiserad advokat?

Ibland blir det fel. Men det går att få rätt. Har du blivit drabbad av att ditt barn har omhändertagits med stöd av LVU, lagen om vård av unga, men har synpunkter eller viktig information att tillföra utredningen? Upplever du att ett felaktigt beslut har tagits kring ditt barn eller din ungdom? Då kan du behöva ta hjälp av en specialiserad LVU-advokat.

Socialtjänsten utreder unga människor och barn som befinner sig i riskzonen för droger och kriminalitet, och undersöker om det föreligger allvarliga risker för barnets eller ungdomens hälsa och utveckling. Det kan vara drogmissbruk, eget eller föräldrarnas, kriminalitet, våld och liknande. Om socialtjänsten bedömer att risker föreligger beslutar man om placeringar enligt LVU. Men ibland kan det bli felaktiga beslut.

Att få hjälp av en specialiserad LVU-advokat kan göra stor skillnad

Vare sig det är första gången den unga personen blir placerad med stöd av LVU, eller om det handlar om en omprövning, som normalt sker efter ca 6 månader, är rättssäkerheten viktig. Ett så avgörande beslut får inte ske utan prövning i domstol, och då är det viktigt att alla fakta kommer fram. Det får inte finnas någon godtycklighet eller fördom som påverkar beslutet.

Socialtjänsten gör normalt vad de kan för att undvika tvångsåtgärder. Men när det sker måste det vara rättssäkert för alla inblandade. Känner du dig maktlös inför ett LVU-beslut, tveka inte att kontakta en erfaren och specialiserad LVU-advokat.

Kategorier
Juridik

Vad är försäkringsrätt?

Här kan du ta del av information kring försäkringsrätt och dess olika undergrupp samt info om hur du går tillväga vid tvist med försäkringsbolag.

Vad är försäkringsrätt?

Försäkringsrätt är ett stort och viktigt rättsområde. Alla människor är på något sätt påverkade av försäkringsrätten, oftast genom en försäkring. Men försäkringsbranschen är också en del av finanssektorn och på så sätt kopplad till den stora ekonomiska infrastrukturen. Alla som har pengar på ett bankkonto påverkas av försäkringsrätten. Försäkringsbranschen är en massiv industri.

Eftersom försäkringsrätt är ett så stort område kan man dela in försäkringsrätt i flera olika undergrupper. Inom försäkringsavtalsrätten, som också kan delas in i skadeförsäkringsrätt och livförsäkringsrätt, behandlar man relationen mellan den ersättningsberättigade och försäkringsbolaget. I en annan del av försäkringsrätten som kallas försäkringsrörelserätten, reglerar man försäkringsbolagens verksamhet, struktur och funktion. Socialförsäkringsrätten är ett omfattande område som behandlar de offentliga försäkringssystemen.

Försäkringsrätten påverkas mycket av utvecklingen i samhället och är i ständig förändring. Det gäller att hänga med för att hålla sig uppdaterad. De riktlinjer som finns på ett nationellt plan är omfattande och komplicerade. På EU-nivå försöker man införa ett regelverk för att skapa en mer samstämmig försäkringsmarknad. I praktiken innebär det att EUs regelverk är mer generöst för att kunna passa alla medlemsländernas lagstiftningar.

Försäkringstvist – Om man inte kommer överens med sitt försäkringsbolag Alla kan hamna i en tvist med försäkringsbolag, både företag och privatpersoner. Det kan vara frågor rörande hur stor ersättningen bör vara eller ifall den ersättningssökande parten är berättigad ersättning över huvud taget. Vid en försäkringstvist finns det några saker som man skall tänka. Så snart som man har möjlighet bör man anlita en duktig och erfaren jurist som utreder hur stor möjligheten till är till vinst. Att driva en försäkringstvist är kostsamt och inget man skall lägga sin tid och pengar på om man inte har en chans att vinna tvisten.

Låt juristen som du anlitat hjälpa till att läsa igenom försäkringsvillkoren. De kan vara svårläst och svårt att förstå exakt vad som står för någon som inte är van vid juridiska termer. Det kan finnas dolda villkor som gör det enklare för er att vinna målet. Något annat som kan vara hjälpsamt är att titta på gamla domar i liknande mål. De kan vara vägledande och förutspå hur det kommer gå i ert fall.

Samla så mycket information och bevis som möjligt som rör målet. Ifall det inte finns bevis så är det svårt att få rätt. Läkarutlåtande, polisanmälan, kvitton, avtal och mailkonversationer kan vara intressant för juristen att titta på och använda i ditt mål.

Sist men inte minst så är det viktigt att begära en ersättning som är rimlig. Om du begär för mycket kan det finnas risk att du går ur tvisten lottlös. Rådgör med din advokat eller jurist vad som är en realistisk ersättning. Läs mer om försäkringsrätt på denna sajt: försäkringsrätt.com

Kategorier
Juridik

Vad krävs för att få arbetstillstånd?

Att lära sig navigera på egen hand när det gäller arbetstillstånd kan vara svårt. Man behöver se till att få bra hjälp av ett proffs när man behöver ett sådant. Då ökar chanserna betydligt.

Hur ska man veta vad som egentligen krävs för att få ett arbetstillstånd beviljat? Det är inte en lätt sak att göra på egen hand. Man gör rätt i att skaffa sig hjälp av någon som verkligen kan det här med arbetstillstånd. För det första så krävs det att man har ett pass. Detta pass ska vara giltigt vid det specifika tillfället, annars gäller det inte. För att få arbetstillstånd kräver man också att personen ifråga ska ha blivit erbjuden ett arbete.

En viss inkomst krävs för arbetstillstånd

Den anställning som man ska påbörja ska även göra så att man kan försörja sig. Minst tretton tusen kronor efter skatt ska man kunna få ut i lön. Så med det här sagt, man ska alltså ha ett arbete som väntar på en efter att man fått arbetstillståndet beviljat. Det bästa man kan göra är att söka så mycket jobb, kanske till och med inom olika branscher, att man kanske har tur att få napp på flera ställen. Ju fler jobb man söker desto större är ju chansen att man till slut får ett arbete. Uppfyller man alla kriterier så ska då ett arbetstillstånd inte vara några konstigheter. Se bara till att ta hjälp av en kunnig person som kan hjälpa till med tillståndet för arbete. Läs mer om arbetstillstånd på denna hemsida: arbetstillstånd.eu