Kategorier
Juridik

Advokat i Stockholm för allt juridiskt

Det är skönt att veta att det går att få hjälp av en advokat i Stockholm. Du behöver aldrig igen oroa dig för krångliga juridiska lagar och formuleringar.

Det kan verka som en baggis att skriva ett testamente. Men visste du att många faktiskt får sina testamenten förklarade såsom icke giltiga? Så när du behöver skriva ett testamente så är det bra att du tar kontakt med en advokat i Stockholm som kan ge dig råd och hjälp för att skriva ett giltigt testamente.

Det är också skönt när ni skriver ett äktenskapsförord att det blir gjort på ett bra sätt, så att alla involverade känner sig nöjda och glada med arrangemanget. En advokat kan se till så att det inte blir några problem med det juridiska, och ni kan istället fokusera på att bygga ett lyckligt äktenskap.

Boka inledningssamtal med en advokat

Känner du dig nervös för att behöva ta kontakt med en advokat? Gör inte det. Advokater med lång erfarenhet kommer att ge dig och ditt ärende fullt fokus. Oavsett situation, så förtjänar du att bli behandlad rättvist. Så om du känner dig tveksam till om du verkligen kan få den hjälp du behöver, boka ett inledningssamtal.

Under ett inledningssamtal kommer du att kunna prata öppet och fritt och tillsammans med din advokat så kommer ni att kunna skapa en handlingsplan. En handlingsplan är bra att ha. Den ser till att du verkligen får hjälp, och i rätt tid. Så tveka inte att ta kontakt med en advokat i Stockholm.

Kategorier
Juridik

Advokat i Solna – stort behov av rådgivning

Även om du aldrig begår ett brott kommer du sannolikt någon gång ha att göra med en advokat i Solna. Då handlar det troligen om någon form av civilrätt.

Många tror att det bara är vid brottmål som advokater håller sig upptagna. Att det är när någon sitter anklagad och misstänkt och i behov av ett försvar som advokaterna aktiveras. Ingenting kunde vara mer fel än så. Brottmål är enbart en av många delar av lagboken och det finns mycket advokater har att göra ändå.

En hel del advokater har absolut ingenting att göra med brottmål. De har istället valt att specialisera sig på exempelvis affärsjuridik, avtalsrätt, migrationsrätt eller familjerätt. Det finns lagar – och lagtolkningar – för nästan allting i Sverige. Med andra ord finns det också ett behov av juridisk expertis och rådgivning.

Advokat med fokus på familjefrågor

Den sista kategorin av områden som nämndes i ovanstående stycke, familjerätt, kan vara särskilt intressant. Det är nämligen den formen av juridik som de flesta “vanliga” familjer och individer sannolikt kommer i kontakt med. Här hanteras sådant som exempelvis vårdnadstvister och bodelning.

Till exempel kan en advokat då välja att enbart jobba med familjerätt i Solna. Han eller hon lär i så fall träffa mängder med familjer som behöver hjälp med olika saker som är en del av det vi så vackert kallar för “livet”. För det är mer eller mindre oundvikligt att leva ett helt liv utan att förr eller senare konfronteras med någonting som ska behandlas inom denna del av civilrätten.

Kategorier
Juridik

Misshandel – anmäl om du blivit utsatt

En misshandel kan se ut på olika sätt och det kan handla om allt från en enklare lavett till ett mer systematiskt, genomtänkt och rått våld. Detta speglas också i hur straffskalan för misshandel ser ut och hur en sådan kan rubriceras.

Gällande det senare exemplet så handlar det definitivt om en misshandel som kommer att rubriceras som grov och det innebär att gärningsmannen riskerar fängelse i som minst 1 år och maximalt i 6 år. Om det handlar om en knuff eller en lavett så kan detta räknas som en ringa misshandel och i det flesta fall så leder det till böter om man blir dömd.

Misshandel är ett av de vanligaste ärenden som polisen hanterar. Det anmäls årligen över 80.000 fall av misshandel i Sverige. Många av dessa sker på allmän plats och där gärningsmännen är just män och i en ålder mellan 20-24 år. Inte sällan så handlar det om slagsmål i samband med att man druckit alkohol och där man tappar några av de spärrar som normalt finns där i ett nyktert tillstånd.

Har du blivit utsatt för en misshandel?

Det finns dock även ett mörkertal som skrämmer vad gäller misshandel och detta gäller våld i nära relationer. 2021 så anmäldes över 30.000 fall av misshandel där offret och gärningsmannen var bekanta – många av dessa handlade om rena relationer och om en partner som misshandlar.

Att det finns ett mörkertal rådet det ingen tvekan om och att det är stort sådant finns det heller inga tvivel om. Att våga anmäla att man blivit utsatt för misshandel är svårt, men handlar det dessutom om att gärningsmannen är den man lever med – och älskar – så är det ännu svårare.

Detta är ett problem och det måste lösas. Kvinnor – för det handlar mestadels om att män är gärningsmän – måste våga anmälda att de blivit utsatt för en misshandel. En sak man bör veta är att man heller inte är ensam. Är du ett offer för en misshandel så har du också rätt till ett målsägarbiträde. Det innebär att du kan välja en advokat som för din talan i rätten och som är med dig vid polisförhör.

Kategorier
Juridik

En arbetsrättsadvokat i Stockholm löser tvisten

När man ska omplacera eller avskeda personal, blir det ofta öppen konflikt på arbetsplatsen. En bra åtgärd är att anlita en arbetsrättsadvokat i Stockholm.

Som chef får man räkna med att personal bråkar av känslomässiga skäl, men oftast ger det bra pondus att kunna hänvisa till en arbetsrättsadvokat i Stockholm. Speciellt gäller det vid uppsägningar.

Det är inte alltid den anställde kan få sin plats tillbaka, av flera skäl, men om man följer gällande lagar finns det inte så mycket att invända.

Om man säger upp någon på kontoret på grund av arbetsbrist, invänder den anställde ibland att det beror på att säljarna säljer för dåligt. Det kan vara sant, men det finns många andra skäl som en chef inte vill åberopa. Kanske har kunderna klagat på den anställde, eller kanske finns det svåra personalproblem på arbetsplatsen.

Arbetsrättsadvokaten kan ge sakliga skäl

En chef vill oftast inte lägga sig i konflikter bland personalen, utan räknar med att de löser sina tvister internt. Det kan vara påfrestande att arbeta med folk man inte själv har valt och som är helt olika en själv. Om arbetsledningen är bra, händer det att folk blir mer toleranta och arbetar allt bättre som team.

Men vissa problem är olösliga. När du har rehabiliterat en person som bara inte vill jobba, eller någon bara pratar illa om företaget, kan det bästa vara att säga upp personen. Det brukar oftast kosta en slant, men om ni anlitar en arbetsrättsadvokat i Stockholm så går det juridiskt riktigt tillväga.

Kategorier
Juridik

LVU-advokat

Har ditt barn tvångsplacerats med stöd av LVU? Anser du beslutet vara felaktigt och behöver hjälp? Vill du överklaga med hjälp en specialiserad advokat?

Ibland blir det fel. Men det går att få rätt. Har du blivit drabbad av att ditt barn har omhändertagits med stöd av LVU, lagen om vård av unga, men har synpunkter eller viktig information att tillföra utredningen? Upplever du att ett felaktigt beslut har tagits kring ditt barn eller din ungdom? Då kan du behöva ta hjälp av en specialiserad LVU-advokat.

Socialtjänsten utreder unga människor och barn som befinner sig i riskzonen för droger och kriminalitet, och undersöker om det föreligger allvarliga risker för barnets eller ungdomens hälsa och utveckling. Det kan vara drogmissbruk, eget eller föräldrarnas, kriminalitet, våld och liknande. Om socialtjänsten bedömer att risker föreligger beslutar man om placeringar enligt LVU. Men ibland kan det bli felaktiga beslut.

Att få hjälp av en specialiserad LVU-advokat kan göra stor skillnad

Vare sig det är första gången den unga personen blir placerad med stöd av LVU, eller om det handlar om en omprövning, som normalt sker efter ca 6 månader, är rättssäkerheten viktig. Ett så avgörande beslut får inte ske utan prövning i domstol, och då är det viktigt att alla fakta kommer fram. Det får inte finnas någon godtycklighet eller fördom som påverkar beslutet.

Socialtjänsten gör normalt vad de kan för att undvika tvångsåtgärder. Men när det sker måste det vara rättssäkert för alla inblandade. Känner du dig maktlös inför ett LVU-beslut, tveka inte att kontakta en erfaren och specialiserad LVU-advokat.

Kategorier
Juridik

Vad är försäkringsrätt?

Här kan du ta del av information kring försäkringsrätt och dess olika undergrupp samt info om hur du går tillväga vid tvist med försäkringsbolag.

Vad är försäkringsrätt?

Försäkringsrätt är ett stort och viktigt rättsområde. Alla människor är på något sätt påverkade av försäkringsrätten, oftast genom en försäkring. Men försäkringsbranschen är också en del av finanssektorn och på så sätt kopplad till den stora ekonomiska infrastrukturen. Alla som har pengar på ett bankkonto påverkas av försäkringsrätten. Försäkringsbranschen är en massiv industri.

Eftersom försäkringsrätt är ett så stort område kan man dela in försäkringsrätt i flera olika undergrupper. Inom försäkringsavtalsrätten, som också kan delas in i skadeförsäkringsrätt och livförsäkringsrätt, behandlar man relationen mellan den ersättningsberättigade och försäkringsbolaget. I en annan del av försäkringsrätten som kallas försäkringsrörelserätten, reglerar man försäkringsbolagens verksamhet, struktur och funktion. Socialförsäkringsrätten är ett omfattande område som behandlar de offentliga försäkringssystemen.

Försäkringsrätten påverkas mycket av utvecklingen i samhället och är i ständig förändring. Det gäller att hänga med för att hålla sig uppdaterad. De riktlinjer som finns på ett nationellt plan är omfattande och komplicerade. På EU-nivå försöker man införa ett regelverk för att skapa en mer samstämmig försäkringsmarknad. I praktiken innebär det att EUs regelverk är mer generöst för att kunna passa alla medlemsländernas lagstiftningar.

Försäkringstvist – Om man inte kommer överens med sitt försäkringsbolag Alla kan hamna i en tvist med försäkringsbolag, både företag och privatpersoner. Det kan vara frågor rörande hur stor ersättningen bör vara eller ifall den ersättningssökande parten är berättigad ersättning över huvud taget. Vid en försäkringstvist finns det några saker som man skall tänka. Så snart som man har möjlighet bör man anlita en duktig och erfaren jurist som utreder hur stor möjligheten till är till vinst. Att driva en försäkringstvist är kostsamt och inget man skall lägga sin tid och pengar på om man inte har en chans att vinna tvisten.

Låt juristen som du anlitat hjälpa till att läsa igenom försäkringsvillkoren. De kan vara svårläst och svårt att förstå exakt vad som står för någon som inte är van vid juridiska termer. Det kan finnas dolda villkor som gör det enklare för er att vinna målet. Något annat som kan vara hjälpsamt är att titta på gamla domar i liknande mål. De kan vara vägledande och förutspå hur det kommer gå i ert fall.

Samla så mycket information och bevis som möjligt som rör målet. Ifall det inte finns bevis så är det svårt att få rätt. Läkarutlåtande, polisanmälan, kvitton, avtal och mailkonversationer kan vara intressant för juristen att titta på och använda i ditt mål.

Sist men inte minst så är det viktigt att begära en ersättning som är rimlig. Om du begär för mycket kan det finnas risk att du går ur tvisten lottlös. Rådgör med din advokat eller jurist vad som är en realistisk ersättning. Läs mer om försäkringsrätt på denna sajt: försäkringsrätt.com

Kategorier
Juridik

Vad krävs för att få arbetstillstånd?

Att lära sig navigera på egen hand när det gäller arbetstillstånd kan vara svårt. Man behöver se till att få bra hjälp av ett proffs när man behöver ett sådant. Då ökar chanserna betydligt.

Hur ska man veta vad som egentligen krävs för att få ett arbetstillstånd beviljat? Det är inte en lätt sak att göra på egen hand. Man gör rätt i att skaffa sig hjälp av någon som verkligen kan det här med arbetstillstånd. För det första så krävs det att man har ett pass. Detta pass ska vara giltigt vid det specifika tillfället, annars gäller det inte. För att få arbetstillstånd kräver man också att personen ifråga ska ha blivit erbjuden ett arbete.

En viss inkomst krävs för arbetstillstånd

Den anställning som man ska påbörja ska även göra så att man kan försörja sig. Minst tretton tusen kronor efter skatt ska man kunna få ut i lön. Så med det här sagt, man ska alltså ha ett arbete som väntar på en efter att man fått arbetstillståndet beviljat. Det bästa man kan göra är att söka så mycket jobb, kanske till och med inom olika branscher, att man kanske har tur att få napp på flera ställen. Ju fler jobb man söker desto större är ju chansen att man till slut får ett arbete. Uppfyller man alla kriterier så ska då ett arbetstillstånd inte vara några konstigheter. Se bara till att ta hjälp av en kunnig person som kan hjälpa till med tillståndet för arbete. Läs mer om arbetstillstånd på denna hemsida: arbetstillstånd.eu

Kategorier
Juridik

Försvarsadvokat för kriminella i Stockholm

Googlar du “försvarsadvokat Stockholm” är sannolikheten stor att du behöver en. Men kontakta advokat efter brottet, inte före. Tystnadsplikten har faktiskt sina begränsningar.

For the record: sitter du och planerar brott, sluta genast. Den smala vägen är den bästa och brottslighet kommer bara leda till något ont. I det fall du själv inte har några moraliska kval kan kanske den senaste tidens nyhetsrapporteringar om att stressade yrkeskriminella går in i väggen och blir utbrända redan i tjugoårsåldern avskräcka? I vissa miljöer kan det där med avhållsamhet från brott dock vara lättare sagt än gjort. Kanske är du redan i en härva du inte kan ta dig ur. Självklart ska du ta kontakt med en försvarsadvokat i Stockholm. Alla människor har rätt att försvara sig, även de skyldiga. Det är en grundprincip hela rättssystemet vilar på.

En försvarsadvokat hjälper dig efteråt, inte före

Det finns dock en del att tänka på för dig som anar att du snart kommer att vara i behov av en bra försvarsadvokat. Främst av allt har försvarsadvokaters tystnadsplikt som sagt sina begränsningar. För konkret vetskap om kommande brottslighet har advokater till och med anmälningsplikt, även om det nog finns en och annan välanlitad brottmålsjurist som slirar lite på den punkten. Som sagt, låt hellre bli att begå brott, men om det nu ändå blir så gör du klokt i att vänta med att prata om brotten till efter att de faktiskt har hänt. Du vill ju bli hjälpt av din försvarsadvokat, inte stjälpt.

Kategorier
Juridik

Underlätta det svåra ett uns

En skilsmässa är sällan enkel att ta sig igenom. Det kan vara en av de svåraste sakerna man går igenom i livet. Till råga på allt ska man samtidigt lösa praktiska saker, såsom bodelningen.

Att separera och ta ut skilsmässa är en svår och tuff situation. Särskilt om man inte vill skiljas. Eller om man vill, men ens partner inte vill. Fast även om båda är överens, är det ofta en jobbig och tärande prövning att klara av. Dels ska man ta sig igenom det emotionella, dels det praktiska. Att hantera sina egna, partnerns eller eventuella barns känslor. Att läka från det kan ta lång tid, och ofta behöver det bara få vara just så.

Hjälp med bodelning

Förutom det känslomässiga behöver även praktiska saker ordnas och tas hand om. En av dessa saker kan vara bodelning. Om man inte är överens hur man ska dela upp allting sinsemellan, kan man behöva ta juridisk hjälp. En juridiskt utbildad person, närmare bestämt en bodelningsförrättare, kan hjälpa till att göra en rättvis fördelning. Det underlättar en del i allt det svåra. När en överenskommelse över fördelningen nåtts, hjälper förrättaren även till att upprätta ett bodelningsavtal. I avtalet framgår tydligt vad som gäller.

Att ha saker och ting tydligt bestämda och nedskrivna på papper är alltid bra. Ofta känner många med facit i hand att de borde fixat detta pappersarbete redan innan skilsmässan var ett faktum. Är ni ännu ett par? Det bästa ni kan göra är att fixa bodelningen redan nu, när ni är kära.

Kategorier
Juridik

Rättigheter i hus-mardrömmen

Som husägare är förmodligen det sista man vill behöva stöta på ett särskilt begrepp. Det begreppet kallas för “dolda fel”. Två små ord som kan skapa stor oreda. Men det går att reklamera!

Dolda fel i ett hus kommer alltid som en överraskning. Tyvärr är det aldrig någon trevlig överraskning. Det är snarare en mardröm. Varför? För att det ställer till med kostnader, ofta stora sådana.

För att undvika problem ska man alltid se till att en grundlig och noggrann besiktning görs innan man köper huset. Det kommer man långt på. Men dolda fel, är sådant som inte upptäcks ens då. Det är just därför de kallas för dolda. För att det ska räknas som ett dolt fel får det inte heller bero på normalt slitage.

Normalt slitage vs. dolda fel

Vad är skillnaden på normalt slitage och ett dolt fel? Som exempel kan man ta tätskiktet i ett badrum: om ett hus har ett trettiotal år på nacken så räknar man med att tätskikten blir gamla på den tiden. Då handlar det alltså om normalt slitage. Fast om det gäller ett nyare hus där tätskiktet faktiskt har utförts felaktigt, då räknas det som ett dolt fel.

Om man råkar ut för denna mindre trevliga överraskning, är det bra att veta om sina rättigheter. I tio år, från och med tillträdesdagen, kan man nämligen reklamera. Visar det sig att säljaren har orsakat skadan kan denne vara tvungen att betala. Att man själv slipper stå för kostnaden, kan åtminstone vara en liten tröst mitt i mardrömmen.