Kategorier
Juridik

Arvsrätt och dess viktiga aspekter

Arvsrätt är en komplex del av juridiken som omfattar frågor kring arv, arvskiften och upprättande av testamenten. Att förstå rättigheterna och reglerna kring arv är avgörande för att undvika konflikter inom familjen efter en persons bortgång. Att konsultera en erfaren advokat eller jurist är en klok strategi för att klargöra och skydda arvsrätten.

Arvsrätt behandlar fördelningen av tillgångar efter någons bortgång. Konflikter inom familjen är alltför vanliga när det gäller arvsrätt. Missförstånd och oklarheter kring vem som har rätt till arvet är vanligt förekommande. Mycket av detta kan härledas till den representation som visas i filmer och media, som ibland inte överensstämmer med svensk lag. Enligt svensk lag är det bröstarvingarna som tillhör första arvsklassen och därmed har primär rätt till den avlidnes tillgångar. Andra arvsklassen inkluderar den avlidnes syskon och den tredje arvsklassen omfattar mor- och farföräldrar samt deras barn. Vissa av dessa regler och lagar har rötter i medeltiden och har fortsatt att vara relevanta än idag.

Viktiga aspekter av svensk arvsrätt

Det är inte alla som har full förståelse för hur den svenska arvsrätten fungerar. Den bästa lösningen är att söka råd från en kvalificerad jurist eller advokat som kan förklara lagarna på ett lättfattligt sätt. I dagens läge finns det gott om erfarna och skickliga advokater som har specialiserat sig och kan ge rådgivning vid arvsrätt.

En vanlig missuppfattning är när det gäller sambor som inte har gemensamma barn. Om det inte finns något testamente har en sådan sambo ingen laglig rätt att ärva, oavsett hur länge de har levt tillsammans. Det är därför kritiskt att dokumentera hur tillgångarna ska fördelas om en av parterna avlider. Att ignorera detta kan leda till att den överlevande sambon tvingas lämna det gemensamma hemmet eller köpa ut arvingarna, vilket kan vara kostsamt. Även om det finns ett testamente har sambon endast rätt till hälften av den avlidnes andel.

Arv är en potentiell källa till konflikter inom familjen. Ofta handlar dessa konflikter inte om ovilja mellan familjemedlemmarna, utan snarare om känslor och känslomässiga band till de tillgångar som den avlidne har lämnat efter sig. För att minimera dessa konflikter är det viktigt att följa de tydliga reglerna och lagarna kring arvsrätt. Att samråda med en advokat i dessa situationer kan vara ovärderligt. Ingen önskar att hamna i onödiga dispyter eller bråk, särskilt inte när hela familjen redan befinner sig i sorg.

Kategorier
Familj

Ta kontakt med en advokatbyrå 

Är du misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse så innebär detta också att du har rätt till en advokat i form av en offentlig försvarare. Det är en viktig del i vårt svenska rättssystem och en stöttepelare i hela vårt samhälle. Genom detta så blir storleken på plånboken inte avgörande för försvaret. 

Om du som misstänkt skulle bli frikänd så behöver du inte betala för exempelvis rättegångskostnader och arvodet till din offentliga försvarare. Skulle du dömas för det brott du är misstänkt för så får du betala – men först i efterhand och då till staten. Advokaten och den advokatbyrå du anlitar har redan fått sitt arvode betalt genom statliga medel. 

Välj rätt advokatbyrå 

Viktigt är även att påpeka följande: du kan välja advokatbyrå och advokat. Det är något som många brottsmisstänkta missar. Man får en offentlig försvarare utsedd till sig, men man kan även lämna in förslag till Tingsrätten om vilken man vill ha som sin försvarare. Godkänner tingsrätten detta – vilket de oftast gör – så kan man som misstänkt alltså också ge sig själv chansen till bästa tänkbara försvar och genom detta bli frikänd. 

Det förklarar också varför många till synes fattiga misstänkta kan ha kända advokater som försvarare i samband med mer högprofilerade mål: de har lämnat in önskemål om dessa personer och fått klartecken både från rätten och från advokaten i fråga. 

Målsägarbiträde – du har rätt till stöd 

Samma sak gäller också för det motsatta. Har du blivit utsatt för ett brott så kan du ha rätt till ett målsägarbiträde vars arvode betalas av staten. Det är lika viktigt att göra ett genomtänkt val i denna fråga. I många fall kan frågor – både under en rättegång och vid förhör – vara tuffa att tackla på egen hand.

 Med hjälp av en advokatbyrå och ett skickligt målsägarbiträde kan fokuset läggas på mer relevanta saker och irrelevanta frågor kan avstyras. Dessutom handlar det också om ett viktig stöd genom en rakt igenom jobbig process. Här är ett exempel på en advokatbyrå som erbjuder professionell hjälp till både misstänkta och brottsoffer. 

Kategorier
Juridik

Aktieägaravtal – affärsmännens äktenskapsförord

Aktieägaravtal är för affärsrelationer vad samboavtal eller testamente är för privata relationer. Det rekommenderas att ta juridisk hjälp inom bolagsrätt.

Alla relationer kan förändras över tid. Det gäller såväl privata relationer som affärsmässiga. Detta är viktigt att komma ihåg i början av en relation, eller när man tar aktiva steg att fördjupa den. Det är klokt att skriva avtal om de ekonomiska förutsättningarna, i fall man i ett senare skede inte alls är lika överens som man är vid det aktuella tillfället.

I en kärleksrelation kan ett sådant avtal vara ett samboavtal eller äktenskapsförord. I en affärsrelation kan det handla om ett aktieägaravtal. Alla som startar ett aktiebolag tillsammans med någon annan, eller driver bolag där antalet aktieägare är fler än en, bör självklart skriva aktieägaravtal.

Aktieägaravtal kan hållas hemligt mellan avtalsparterna

Oftast krävs juridisk hjälp gällande aktieägaravtal, eftersom det finns ett stort antal möjliga scenarier och lagparagrafer att ta hänsyn till. En erfaren jurist vet vilka potentiella fällor som kan dölja sig i olika formuleringar, och det är viktigt att ett avtal skrivs på ett sätt som är juridiskt giltigt. En jurist som har rätt kompetens för att skriva aktieägaravtal är specialiserad inom bolagsrätt.

Det är viktigt att veta att ett aktieägaravtal inte är någon offentlig handling, och kan alltså hållas hemlig mellan de parter avtalet gäller. Självklart har den jurist som hjälper till att upprätta avtalet tystnadsplikt. Ett aktieägaravtal är inte dyrt att upprätta, och kan spara enormt mycket tid och pengar senare. Att göra slut med sin affärspartner kan nämligen vara minst lika uppslitande och dyrt som en svår skilsmässa.

Kategorier
Juridik

Advokat i Stockholm för allt juridiskt

Det är skönt att veta att det går att få hjälp av en advokat i Stockholm. Du behöver aldrig igen oroa dig för krångliga juridiska lagar och formuleringar.

Det kan verka som en baggis att skriva ett testamente. Men visste du att många faktiskt får sina testamenten förklarade såsom icke giltiga? Så när du behöver skriva ett testamente så är det bra att du tar kontakt med en advokat i Stockholm som kan ge dig råd och hjälp för att skriva ett giltigt testamente.

Det är också skönt när ni skriver ett äktenskapsförord att det blir gjort på ett bra sätt, så att alla involverade känner sig nöjda och glada med arrangemanget. En advokat kan se till så att det inte blir några problem med det juridiska, och ni kan istället fokusera på att bygga ett lyckligt äktenskap.

Boka inledningssamtal med en advokat

Känner du dig nervös för att behöva ta kontakt med en advokat? Gör inte det. Advokater med lång erfarenhet kommer att ge dig och ditt ärende fullt fokus. Oavsett situation, så förtjänar du att bli behandlad rättvist. Så om du känner dig tveksam till om du verkligen kan få den hjälp du behöver, boka ett inledningssamtal.

Under ett inledningssamtal kommer du att kunna prata öppet och fritt och tillsammans med din advokat så kommer ni att kunna skapa en handlingsplan. En handlingsplan är bra att ha. Den ser till att du verkligen får hjälp, och i rätt tid. Så tveka inte att ta kontakt med en advokat i Stockholm.

Kategorier
Juridik

Advokat i Solna – stort behov av rådgivning

Även om du aldrig begår ett brott kommer du sannolikt någon gång ha att göra med en advokat i Solna. Då handlar det troligen om någon form av civilrätt.

Många tror att det bara är vid brottmål som advokater håller sig upptagna. Att det är när någon sitter anklagad och misstänkt och i behov av ett försvar som advokaterna aktiveras. Ingenting kunde vara mer fel än så. Brottmål är enbart en av många delar av lagboken och det finns mycket advokater har att göra ändå.

En hel del advokater har absolut ingenting att göra med brottmål. De har istället valt att specialisera sig på exempelvis affärsjuridik, avtalsrätt, migrationsrätt eller familjerätt. Det finns lagar – och lagtolkningar – för nästan allting i Sverige. Med andra ord finns det också ett behov av juridisk expertis och rådgivning.

Advokat med fokus på familjefrågor

Den sista kategorin av områden som nämndes i ovanstående stycke, familjerätt, kan vara särskilt intressant. Det är nämligen den formen av juridik som de flesta “vanliga” familjer och individer sannolikt kommer i kontakt med. Här hanteras sådant som exempelvis vårdnadstvister och bodelning.

Till exempel kan en advokat då välja att enbart jobba med familjerätt i Solna. Han eller hon lär i så fall träffa mängder med familjer som behöver hjälp med olika saker som är en del av det vi så vackert kallar för “livet”. För det är mer eller mindre oundvikligt att leva ett helt liv utan att förr eller senare konfronteras med någonting som ska behandlas inom denna del av civilrätten.

Kategorier
Juridik

Misshandel – anmäl om du blivit utsatt

En misshandel kan se ut på olika sätt och det kan handla om allt från en enklare lavett till ett mer systematiskt, genomtänkt och rått våld. Detta speglas också i hur straffskalan för misshandel ser ut och hur en sådan kan rubriceras.

Gällande det senare exemplet så handlar det definitivt om en misshandel som kommer att rubriceras som grov och det innebär att gärningsmannen riskerar fängelse i som minst 1 år och maximalt i 6 år. Om det handlar om en knuff eller en lavett så kan detta räknas som en ringa misshandel och i det flesta fall så leder det till böter om man blir dömd.

Misshandel är ett av de vanligaste ärenden som polisen hanterar. Det anmäls årligen över 80.000 fall av misshandel i Sverige. Många av dessa sker på allmän plats och där gärningsmännen är just män och i en ålder mellan 20-24 år. Inte sällan så handlar det om slagsmål i samband med att man druckit alkohol och där man tappar några av de spärrar som normalt finns där i ett nyktert tillstånd.

Har du blivit utsatt för en misshandel?

Det finns dock även ett mörkertal som skrämmer vad gäller misshandel och detta gäller våld i nära relationer. 2021 så anmäldes över 30.000 fall av misshandel där offret och gärningsmannen var bekanta – många av dessa handlade om rena relationer och om en partner som misshandlar.

Att det finns ett mörkertal rådet det ingen tvekan om och att det är stort sådant finns det heller inga tvivel om. Att våga anmäla att man blivit utsatt för misshandel är svårt, men handlar det dessutom om att gärningsmannen är den man lever med – och älskar – så är det ännu svårare.

Detta är ett problem och det måste lösas. Kvinnor – för det handlar mestadels om att män är gärningsmän – måste våga anmälda att de blivit utsatt för en misshandel. En sak man bör veta är att man heller inte är ensam. Är du ett offer för en misshandel så har du också rätt till ett målsägarbiträde. Det innebär att du kan välja en advokat som för din talan i rätten och som är med dig vid polisförhör.

Kategorier
Vårdnadstvist

Vårdnadstvist – undvik till varje pris med hjälp av jurist

En vårdnadstvist är en uppslitande process som bör undvikas i största möjliga mån. En erfaren familjejurist kan hjälpa er göra just det, för barnens bästa.

Det finns många anledningar till att anlita en jurist med inriktning mot familjerätt inför en skilsmässa där barn är inblandade. Inte minst om man vill undvika en vårdnadstvist. Det är nämligen lätt hänt att diskussioner om barn och vårdnad spårar ur om de sker i affekt.

Med en jurist vid er sida redan i början av era samtal, kan ni känna er trygga med att allt i processen kommer gå rätt till enligt rådande lagstiftning. Sveriges lagar kring vårdnad av barn har nämligen inte er som föräldrar i centrum, utan era barn. Samtliga inblandade i samtalen bör med andra ord fokusera på barnens bästa i alla lägen. Detta kan en familjejurist hjälpa er med.

Vårdnadstvist bör ej drabba barnen

En vårdnadstvist är en uppslitande process som ni gör klokt i att undvika så långt det bara går. Försök hitta vägar runt alla problem som uppstår. Ta hellre paus i samtalen än diskutera så länge att ni blir trötta och börjar kliva över gränser ni egentligen inte vill kliva över. En närvarande jurist kan också hjälpa er att hålla en god samtalston.

Var också noga med att undvika att dra in barnen som en aktiv part i era diskussioner. Självklart bör era barn ha saker att säga till om vad gäller var och hur de ska bo, satt i relation till hur gamla de är. Små barn bör dock inte ställas inför en situation som kan tolkas som att de ska “välja” mellan sina föräldrar.

Mer information kring vårdnadstvister kan du hitta på denna sida: vårdnadstvist.nu

Kategorier
Juridik

En arbetsrättsadvokat i Stockholm löser tvisten

När man ska omplacera eller avskeda personal, blir det ofta öppen konflikt på arbetsplatsen. En bra åtgärd är att anlita en arbetsrättsadvokat i Stockholm.

Som chef får man räkna med att personal bråkar av känslomässiga skäl, men oftast ger det bra pondus att kunna hänvisa till en arbetsrättsadvokat i Stockholm. Speciellt gäller det vid uppsägningar.

Det är inte alltid den anställde kan få sin plats tillbaka, av flera skäl, men om man följer gällande lagar finns det inte så mycket att invända.

Om man säger upp någon på kontoret på grund av arbetsbrist, invänder den anställde ibland att det beror på att säljarna säljer för dåligt. Det kan vara sant, men det finns många andra skäl som en chef inte vill åberopa. Kanske har kunderna klagat på den anställde, eller kanske finns det svåra personalproblem på arbetsplatsen.

Arbetsrättsadvokaten kan ge sakliga skäl

En chef vill oftast inte lägga sig i konflikter bland personalen, utan räknar med att de löser sina tvister internt. Det kan vara påfrestande att arbeta med folk man inte själv har valt och som är helt olika en själv. Om arbetsledningen är bra, händer det att folk blir mer toleranta och arbetar allt bättre som team.

Men vissa problem är olösliga. När du har rehabiliterat en person som bara inte vill jobba, eller någon bara pratar illa om företaget, kan det bästa vara att säga upp personen. Det brukar oftast kosta en slant, men om ni anlitar en arbetsrättsadvokat i Stockholm så går det juridiskt riktigt tillväga.

Kategorier
Vårdnadstvist

Vårdnadstvist kan utkämpas med näbbar och klor i Stockholm

En vårdnadstvist kan vara värt besväret i Stockholm. Det är bara du som kan avgöra hur viktigt det är att du får din vilja igenom vad gäller vårdnaden.

Det finns en sak som är viktigare än någon annan när du befinner dig i en vårdnadstvist. Tänk på vad som är det bästa för dina barn. Det kan vara att backa och kompromissa. Men det kan också vara att slåss med näbbar och klor. Vad som står på spel i just din vårdnadstvist kan bara du själv veta.

Däremot kan du vara hjälpt av att ta kontakt med en kvalificerad juridisk rådgivare i de frågor som rör vårdnadstvisten. Att stå ensam inför en mäktig rättsapparat kan kännas skrämmande, och det är lätt att det blir fel om du tar dig an vårdnadstvisten helt på egen hand. I slutändan har faktiskt svenska staten sista ordet vad gäller vårdnaden om dina barn, i de fall tvisten går så långt som till domstol.

Vårdnadstvist

Men kanske gör du klokt i att försöka undvika att tvisten om vårdnaden går hela vägen till det svenska rättssystemet. Om ni kan komma överens utan uppslitande domstolsförhandlingar har ni vunnit en hel del. Värdighet, till exempel. Och sannolikt har ni också besparat barnet ett trauma.

Däremot behöver du inte vänta tills tvisten är långt gången innan du tar kontakt med en familjerättsadvokat i Stockholm. Det kan tvärtom vara ett sätt att förhindra att bråket med ditt ex går alldeles för långt. Kanske behövde ni bara en vuxen advokat i rummet. Ta hjälp med vårdnadstvist av denna juristfirma: vårdnadstvisterstockholm.se

Kategorier
Annat

Arbetsrättsjurist räddar arbetsrelationer i Stockholm

En arbetsrättsjurist i Stockholm stöttar dig när du hamnat i konflikt med din arbetsgivare. Du erbjuds även rådgivning innan konflikten spårar ur till en tvist.

Relationen mellan en arbetstagare och en arbetsgivare är inte alltid den lättaste. När allt flyter på som det ska kanske du och din chef har riktigt roligt tillsammans. Men det är när det börjar kärva som det verkligen visar sig att det ni har är en arbetsrelation, inget annat. Och då kan det vara bra att ta in en arbetsrättsjurist redan på ett tidigt stadium.

Konflikter vad gäller arbetsrätt och arbetsförhållanden kan nämligen bli riktigt infekterade om de får pågå för länge. Och i slutändan kanske det inte går att undvika att ärendet blir en fråga för arbetsrättsdomstolen. Då är det bra om du har ett ombud som haft insikt i situationen under en längre tid.

Rådgör med arbetsrättsjurist i Stockholm innan du klagar till chefen

Du som tvekar inför kontakten med en arbetsrättsjurist i Stockholm bör veta att många advokatfirmor med denna inriktning erbjuder rådgivande samtal. Bara för att du tar kontakt med en advokat så behöver inte din chef få veta om det.

Särskilt du som är extra mån om en god relation till din arbetsgivare kan ha nytta av en arbetsrättsjurist lite i hemlighet så där. Det gäller framför allt om du har tänkt klaga på något i ditt kontrakt. Då är det viktigt att du har på fötterna innan du tar snacket med chefen. En arbetsrättsjurist hjälper dig tolka vad som faktiskt står i papperna.