Kategorier
Juridik

Advokat i Stockholm för allt juridiskt

Det är skönt att veta att det går att få hjälp av en advokat i Stockholm. Du behöver aldrig igen oroa dig för krångliga juridiska lagar och formuleringar.

Det kan verka som en baggis att skriva ett testamente. Men visste du att många faktiskt får sina testamenten förklarade såsom icke giltiga? Så när du behöver skriva ett testamente så är det bra att du tar kontakt med en advokat i Stockholm som kan ge dig råd och hjälp för att skriva ett giltigt testamente.

Det är också skönt när ni skriver ett äktenskapsförord att det blir gjort på ett bra sätt, så att alla involverade känner sig nöjda och glada med arrangemanget. En advokat kan se till så att det inte blir några problem med det juridiska, och ni kan istället fokusera på att bygga ett lyckligt äktenskap.

Boka inledningssamtal med en advokat

Känner du dig nervös för att behöva ta kontakt med en advokat? Gör inte det. Advokater med lång erfarenhet kommer att ge dig och ditt ärende fullt fokus. Oavsett situation, så förtjänar du att bli behandlad rättvist. Så om du känner dig tveksam till om du verkligen kan få den hjälp du behöver, boka ett inledningssamtal.

Under ett inledningssamtal kommer du att kunna prata öppet och fritt och tillsammans med din advokat så kommer ni att kunna skapa en handlingsplan. En handlingsplan är bra att ha. Den ser till att du verkligen får hjälp, och i rätt tid. Så tveka inte att ta kontakt med en advokat i Stockholm.

Kategorier
Juridik

Advokat i Solna – stort behov av rådgivning

Även om du aldrig begår ett brott kommer du sannolikt någon gång ha att göra med en advokat i Solna. Då handlar det troligen om någon form av civilrätt.

Många tror att det bara är vid brottmål som advokater håller sig upptagna. Att det är när någon sitter anklagad och misstänkt och i behov av ett försvar som advokaterna aktiveras. Ingenting kunde vara mer fel än så. Brottmål är enbart en av många delar av lagboken och det finns mycket advokater har att göra ändå.

En hel del advokater har absolut ingenting att göra med brottmål. De har istället valt att specialisera sig på exempelvis affärsjuridik, avtalsrätt, migrationsrätt eller familjerätt. Det finns lagar – och lagtolkningar – för nästan allting i Sverige. Med andra ord finns det också ett behov av juridisk expertis och rådgivning.

Advokat med fokus på familjefrågor

Den sista kategorin av områden som nämndes i ovanstående stycke, familjerätt, kan vara särskilt intressant. Det är nämligen den formen av juridik som de flesta “vanliga” familjer och individer sannolikt kommer i kontakt med. Här hanteras sådant som exempelvis vårdnadstvister och bodelning.

Till exempel kan en advokat då välja att enbart jobba med familjerätt i Solna. Han eller hon lär i så fall träffa mängder med familjer som behöver hjälp med olika saker som är en del av det vi så vackert kallar för “livet”. För det är mer eller mindre oundvikligt att leva ett helt liv utan att förr eller senare konfronteras med någonting som ska behandlas inom denna del av civilrätten.

Kategorier
Juridik

Misshandel – anmäl om du blivit utsatt

En misshandel kan se ut på olika sätt och det kan handla om allt från en enklare lavett till ett mer systematiskt, genomtänkt och rått våld. Detta speglas också i hur straffskalan för misshandel ser ut och hur en sådan kan rubriceras.

Gällande det senare exemplet så handlar det definitivt om en misshandel som kommer att rubriceras som grov och det innebär att gärningsmannen riskerar fängelse i som minst 1 år och maximalt i 6 år. Om det handlar om en knuff eller en lavett så kan detta räknas som en ringa misshandel och i det flesta fall så leder det till böter om man blir dömd.

Misshandel är ett av de vanligaste ärenden som polisen hanterar. Det anmäls årligen över 80.000 fall av misshandel i Sverige. Många av dessa sker på allmän plats och där gärningsmännen är just män och i en ålder mellan 20-24 år. Inte sällan så handlar det om slagsmål i samband med att man druckit alkohol och där man tappar några av de spärrar som normalt finns där i ett nyktert tillstånd.

Har du blivit utsatt för en misshandel?

Det finns dock även ett mörkertal som skrämmer vad gäller misshandel och detta gäller våld i nära relationer. 2021 så anmäldes över 30.000 fall av misshandel där offret och gärningsmannen var bekanta – många av dessa handlade om rena relationer och om en partner som misshandlar.

Att det finns ett mörkertal rådet det ingen tvekan om och att det är stort sådant finns det heller inga tvivel om. Att våga anmäla att man blivit utsatt för misshandel är svårt, men handlar det dessutom om att gärningsmannen är den man lever med – och älskar – så är det ännu svårare.

Detta är ett problem och det måste lösas. Kvinnor – för det handlar mestadels om att män är gärningsmän – måste våga anmälda att de blivit utsatt för en misshandel. En sak man bör veta är att man heller inte är ensam. Är du ett offer för en misshandel så har du också rätt till ett målsägarbiträde. Det innebär att du kan välja en advokat som för din talan i rätten och som är med dig vid polisförhör.

Kategorier
Vårdnadstvist

Vårdnadstvist – undvik till varje pris med hjälp av jurist

En vårdnadstvist är en uppslitande process som bör undvikas i största möjliga mån. En erfaren familjejurist kan hjälpa er göra just det, för barnens bästa.

Det finns många anledningar till att anlita en jurist med inriktning mot familjerätt inför en skilsmässa där barn är inblandade. Inte minst om man vill undvika en vårdnadstvist. Det är nämligen lätt hänt att diskussioner om barn och vårdnad spårar ur om de sker i affekt.

Med en jurist vid er sida redan i början av era samtal, kan ni känna er trygga med att allt i processen kommer gå rätt till enligt rådande lagstiftning. Sveriges lagar kring vårdnad av barn har nämligen inte er som föräldrar i centrum, utan era barn. Samtliga inblandade i samtalen bör med andra ord fokusera på barnens bästa i alla lägen. Detta kan en familjejurist hjälpa er med.

Vårdnadstvist bör ej drabba barnen

En vårdnadstvist är en uppslitande process som ni gör klokt i att undvika så långt det bara går. Försök hitta vägar runt alla problem som uppstår. Ta hellre paus i samtalen än diskutera så länge att ni blir trötta och börjar kliva över gränser ni egentligen inte vill kliva över. En närvarande jurist kan också hjälpa er att hålla en god samtalston.

Var också noga med att undvika att dra in barnen som en aktiv part i era diskussioner. Självklart bör era barn ha saker att säga till om vad gäller var och hur de ska bo, satt i relation till hur gamla de är. Små barn bör dock inte ställas inför en situation som kan tolkas som att de ska “välja” mellan sina föräldrar.

Mer information kring vårdnadstvister kan du hitta på denna sida: vårdnadstvist.nu

Kategorier
Juridik

En arbetsrättsadvokat i Stockholm löser tvisten

När man ska omplacera eller avskeda personal, blir det ofta öppen konflikt på arbetsplatsen. En bra åtgärd är att anlita en arbetsrättsadvokat i Stockholm.

Som chef får man räkna med att personal bråkar av känslomässiga skäl, men oftast ger det bra pondus att kunna hänvisa till en arbetsrättsadvokat i Stockholm. Speciellt gäller det vid uppsägningar.

Det är inte alltid den anställde kan få sin plats tillbaka, av flera skäl, men om man följer gällande lagar finns det inte så mycket att invända.

Om man säger upp någon på kontoret på grund av arbetsbrist, invänder den anställde ibland att det beror på att säljarna säljer för dåligt. Det kan vara sant, men det finns många andra skäl som en chef inte vill åberopa. Kanske har kunderna klagat på den anställde, eller kanske finns det svåra personalproblem på arbetsplatsen.

Arbetsrättsadvokaten kan ge sakliga skäl

En chef vill oftast inte lägga sig i konflikter bland personalen, utan räknar med att de löser sina tvister internt. Det kan vara påfrestande att arbeta med folk man inte själv har valt och som är helt olika en själv. Om arbetsledningen är bra, händer det att folk blir mer toleranta och arbetar allt bättre som team.

Men vissa problem är olösliga. När du har rehabiliterat en person som bara inte vill jobba, eller någon bara pratar illa om företaget, kan det bästa vara att säga upp personen. Det brukar oftast kosta en slant, men om ni anlitar en arbetsrättsadvokat i Stockholm så går det juridiskt riktigt tillväga.

Kategorier
Vårdnadstvist

Vårdnadstvist kan utkämpas med näbbar och klor i Stockholm

En vårdnadstvist kan vara värt besväret i Stockholm. Det är bara du som kan avgöra hur viktigt det är att du får din vilja igenom vad gäller vårdnaden.

Det finns en sak som är viktigare än någon annan när du befinner dig i en vårdnadstvist. Tänk på vad som är det bästa för dina barn. Det kan vara att backa och kompromissa. Men det kan också vara att slåss med näbbar och klor. Vad som står på spel i just din vårdnadstvist kan bara du själv veta.

Däremot kan du vara hjälpt av att ta kontakt med en kvalificerad juridisk rådgivare i de frågor som rör vårdnadstvisten. Att stå ensam inför en mäktig rättsapparat kan kännas skrämmande, och det är lätt att det blir fel om du tar dig an vårdnadstvisten helt på egen hand. I slutändan har faktiskt svenska staten sista ordet vad gäller vårdnaden om dina barn, i de fall tvisten går så långt som till domstol.

Vårdnadstvist

Men kanske gör du klokt i att försöka undvika att tvisten om vårdnaden går hela vägen till det svenska rättssystemet. Om ni kan komma överens utan uppslitande domstolsförhandlingar har ni vunnit en hel del. Värdighet, till exempel. Och sannolikt har ni också besparat barnet ett trauma.

Däremot behöver du inte vänta tills tvisten är långt gången innan du tar kontakt med en familjerättsadvokat i Stockholm. Det kan tvärtom vara ett sätt att förhindra att bråket med ditt ex går alldeles för långt. Kanske behövde ni bara en vuxen advokat i rummet. Ta hjälp med vårdnadstvist av denna juristfirma: vårdnadstvisterstockholm.se

Kategorier
Annat

Arbetsrättsjurist räddar arbetsrelationer i Stockholm

En arbetsrättsjurist i Stockholm stöttar dig när du hamnat i konflikt med din arbetsgivare. Du erbjuds även rådgivning innan konflikten spårar ur till en tvist.

Relationen mellan en arbetstagare och en arbetsgivare är inte alltid den lättaste. När allt flyter på som det ska kanske du och din chef har riktigt roligt tillsammans. Men det är när det börjar kärva som det verkligen visar sig att det ni har är en arbetsrelation, inget annat. Och då kan det vara bra att ta in en arbetsrättsjurist redan på ett tidigt stadium.

Konflikter vad gäller arbetsrätt och arbetsförhållanden kan nämligen bli riktigt infekterade om de får pågå för länge. Och i slutändan kanske det inte går att undvika att ärendet blir en fråga för arbetsrättsdomstolen. Då är det bra om du har ett ombud som haft insikt i situationen under en längre tid.

Rådgör med arbetsrättsjurist i Stockholm innan du klagar till chefen

Du som tvekar inför kontakten med en arbetsrättsjurist i Stockholm bör veta att många advokatfirmor med denna inriktning erbjuder rådgivande samtal. Bara för att du tar kontakt med en advokat så behöver inte din chef få veta om det.

Särskilt du som är extra mån om en god relation till din arbetsgivare kan ha nytta av en arbetsrättsjurist lite i hemlighet så där. Det gäller framför allt om du har tänkt klaga på något i ditt kontrakt. Då är det viktigt att du har på fötterna innan du tar snacket med chefen. En arbetsrättsjurist hjälper dig tolka vad som faktiskt står i papperna.

Kategorier
Juridik

LVU-advokat

Har ditt barn tvångsplacerats med stöd av LVU? Anser du beslutet vara felaktigt och behöver hjälp? Vill du överklaga med hjälp en specialiserad advokat?

Ibland blir det fel. Men det går att få rätt. Har du blivit drabbad av att ditt barn har omhändertagits med stöd av LVU, lagen om vård av unga, men har synpunkter eller viktig information att tillföra utredningen? Upplever du att ett felaktigt beslut har tagits kring ditt barn eller din ungdom? Då kan du behöva ta hjälp av en specialiserad LVU-advokat.

Socialtjänsten utreder unga människor och barn som befinner sig i riskzonen för droger och kriminalitet, och undersöker om det föreligger allvarliga risker för barnets eller ungdomens hälsa och utveckling. Det kan vara drogmissbruk, eget eller föräldrarnas, kriminalitet, våld och liknande. Om socialtjänsten bedömer att risker föreligger beslutar man om placeringar enligt LVU. Men ibland kan det bli felaktiga beslut.

Att få hjälp av en specialiserad LVU-advokat kan göra stor skillnad

Vare sig det är första gången den unga personen blir placerad med stöd av LVU, eller om det handlar om en omprövning, som normalt sker efter ca 6 månader, är rättssäkerheten viktig. Ett så avgörande beslut får inte ske utan prövning i domstol, och då är det viktigt att alla fakta kommer fram. Det får inte finnas någon godtycklighet eller fördom som påverkar beslutet.

Socialtjänsten gör normalt vad de kan för att undvika tvångsåtgärder. Men när det sker måste det vara rättssäkert för alla inblandade. Känner du dig maktlös inför ett LVU-beslut, tveka inte att kontakta en erfaren och specialiserad LVU-advokat.

Kategorier
Juridik

Vad är försäkringsrätt?

Här kan du ta del av information kring försäkringsrätt och dess olika undergrupp samt info om hur du går tillväga vid tvist med försäkringsbolag.

Vad är försäkringsrätt?

Försäkringsrätt är ett stort och viktigt rättsområde. Alla människor är på något sätt påverkade av försäkringsrätten, oftast genom en försäkring. Men försäkringsbranschen är också en del av finanssektorn och på så sätt kopplad till den stora ekonomiska infrastrukturen. Alla som har pengar på ett bankkonto påverkas av försäkringsrätten. Försäkringsbranschen är en massiv industri.

Eftersom försäkringsrätt är ett så stort område kan man dela in försäkringsrätt i flera olika undergrupper. Inom försäkringsavtalsrätten, som också kan delas in i skadeförsäkringsrätt och livförsäkringsrätt, behandlar man relationen mellan den ersättningsberättigade och försäkringsbolaget. I en annan del av försäkringsrätten som kallas försäkringsrörelserätten, reglerar man försäkringsbolagens verksamhet, struktur och funktion. Socialförsäkringsrätten är ett omfattande område som behandlar de offentliga försäkringssystemen.

Försäkringsrätten påverkas mycket av utvecklingen i samhället och är i ständig förändring. Det gäller att hänga med för att hålla sig uppdaterad. De riktlinjer som finns på ett nationellt plan är omfattande och komplicerade. På EU-nivå försöker man införa ett regelverk för att skapa en mer samstämmig försäkringsmarknad. I praktiken innebär det att EUs regelverk är mer generöst för att kunna passa alla medlemsländernas lagstiftningar.

Försäkringstvist – Om man inte kommer överens med sitt försäkringsbolag Alla kan hamna i en tvist med försäkringsbolag, både företag och privatpersoner. Det kan vara frågor rörande hur stor ersättningen bör vara eller ifall den ersättningssökande parten är berättigad ersättning över huvud taget. Vid en försäkringstvist finns det några saker som man skall tänka. Så snart som man har möjlighet bör man anlita en duktig och erfaren jurist som utreder hur stor möjligheten till är till vinst. Att driva en försäkringstvist är kostsamt och inget man skall lägga sin tid och pengar på om man inte har en chans att vinna tvisten.

Låt juristen som du anlitat hjälpa till att läsa igenom försäkringsvillkoren. De kan vara svårläst och svårt att förstå exakt vad som står för någon som inte är van vid juridiska termer. Det kan finnas dolda villkor som gör det enklare för er att vinna målet. Något annat som kan vara hjälpsamt är att titta på gamla domar i liknande mål. De kan vara vägledande och förutspå hur det kommer gå i ert fall.

Samla så mycket information och bevis som möjligt som rör målet. Ifall det inte finns bevis så är det svårt att få rätt. Läkarutlåtande, polisanmälan, kvitton, avtal och mailkonversationer kan vara intressant för juristen att titta på och använda i ditt mål.

Sist men inte minst så är det viktigt att begära en ersättning som är rimlig. Om du begär för mycket kan det finnas risk att du går ur tvisten lottlös. Rådgör med din advokat eller jurist vad som är en realistisk ersättning. Läs mer om försäkringsrätt på denna sajt: försäkringsrätt.com

Kategorier
Arbetstillstånd

Jobb som kräver arbetstillstånd i Sverige

För boende i EU är det enkelt att få arbeta i ett annat land. Men för dem som är boende utanför unionen krävs ett arbetstillstånd för att få komma och jobba.

En dag när Hasret som vanligt stod bakom baren på hotellet hände något utöver det vanliga. En av gästerna han lärt känna under mer än en veckas tid kom med ett spännande erbjudande. Det visade sig att mannen ägde ett hotell i de svenska fjällen. Han berättade att han sett hur duktig Hasret var med gästerna och frågade om han kunde tänka sig att komma till Sverige och jobba under vintern. Hasret blev överrumplad och bad att få fundera då gästen hade ytterligare några dagar kvar i Turkiet.

Han hade bestämt sig då sommarens jobb skulle vara över på hotellet och han hade ledig tid. Behövde bara kolla upp några saker först.

Arbetstillstånd på gång

Följande dag tackade han ja till erbjudandet och frågade, då han läst på, hur det fungerade med arbetstillstånd. Jacob, som mannen hette, berättade att han skulle kontakta myndigheterna och ansöka om arbetstillstånd. Han skulle prata med en advokat han fått hjälp av tidigare. När han gjort sitt skulle allt gå vidare till Hasret som skulle fylla i sin del och skicka de papper som behövdes för tillståndet. När det kom till resan skulle Jacob boka biljett åt honom när allt var klart.

Lyckan var fullständig när Hasret satte sig på planet till Sverige. Äventyret kunde börja och bäst av allt, han skulle få lära sig att åka skidor.