Kategorier
Juridik

Rättigheter i hus-mardrömmen

Som husägare är förmodligen det sista man vill behöva stöta på ett särskilt begrepp. Det begreppet kallas för “dolda fel”. Två små ord som kan skapa stor oreda. Men det går att reklamera!

Dolda fel i ett hus kommer alltid som en överraskning. Tyvärr är det aldrig någon trevlig överraskning. Det är snarare en mardröm. Varför? För att det ställer till med kostnader, ofta stora sådana.

För att undvika problem ska man alltid se till att en grundlig och noggrann besiktning görs innan man köper huset. Det kommer man långt på. Men dolda fel, är sådant som inte upptäcks ens då. Det är just därför de kallas för dolda. För att det ska räknas som ett dolt fel får det inte heller bero på normalt slitage.

Normalt slitage vs. dolda fel

Vad är skillnaden på normalt slitage och ett dolt fel? Som exempel kan man ta tätskiktet i ett badrum: om ett hus har ett trettiotal år på nacken så räknar man med att tätskikten blir gamla på den tiden. Då handlar det alltså om normalt slitage. Fast om det gäller ett nyare hus där tätskiktet faktiskt har utförts felaktigt, då räknas det som ett dolt fel.

Om man råkar ut för denna mindre trevliga överraskning, är det bra att veta om sina rättigheter. I tio år, från och med tillträdesdagen, kan man nämligen reklamera. Visar det sig att säljaren har orsakat skadan kan denne vara tvungen att betala. Att man själv slipper stå för kostnaden, kan åtminstone vara en liten tröst mitt i mardrömmen.