Kategorier
Juridik

Misshandel – anmäl om du blivit utsatt

En misshandel kan se ut på olika sätt och det kan handla om allt från en enklare lavett till ett mer systematiskt, genomtänkt och rått våld. Detta speglas också i hur straffskalan för misshandel ser ut och hur en sådan kan rubriceras.

Gällande det senare exemplet så handlar det definitivt om en misshandel som kommer att rubriceras som grov och det innebär att gärningsmannen riskerar fängelse i som minst 1 år och maximalt i 6 år. Om det handlar om en knuff eller en lavett så kan detta räknas som en ringa misshandel och i det flesta fall så leder det till böter om man blir dömd.

Misshandel är ett av de vanligaste ärenden som polisen hanterar. Det anmäls årligen över 80.000 fall av misshandel i Sverige. Många av dessa sker på allmän plats och där gärningsmännen är just män och i en ålder mellan 20-24 år. Inte sällan så handlar det om slagsmål i samband med att man druckit alkohol och där man tappar några av de spärrar som normalt finns där i ett nyktert tillstånd.

Har du blivit utsatt för en misshandel?

Det finns dock även ett mörkertal som skrämmer vad gäller misshandel och detta gäller våld i nära relationer. 2021 så anmäldes över 30.000 fall av misshandel där offret och gärningsmannen var bekanta – många av dessa handlade om rena relationer och om en partner som misshandlar.

Att det finns ett mörkertal rådet det ingen tvekan om och att det är stort sådant finns det heller inga tvivel om. Att våga anmäla att man blivit utsatt för misshandel är svårt, men handlar det dessutom om att gärningsmannen är den man lever med – och älskar – så är det ännu svårare.

Detta är ett problem och det måste lösas. Kvinnor – för det handlar mestadels om att män är gärningsmän – måste våga anmälda att de blivit utsatt för en misshandel. En sak man bör veta är att man heller inte är ensam. Är du ett offer för en misshandel så har du också rätt till ett målsägarbiträde. Det innebär att du kan välja en advokat som för din talan i rätten och som är med dig vid polisförhör.

Kategorier
Vårdnadstvist

Vårdnadstvist – undvik till varje pris med hjälp av jurist

En vårdnadstvist är en uppslitande process som bör undvikas i största möjliga mån. En erfaren familjejurist kan hjälpa er göra just det, för barnens bästa.

Det finns många anledningar till att anlita en jurist med inriktning mot familjerätt inför en skilsmässa där barn är inblandade. Inte minst om man vill undvika en vårdnadstvist. Det är nämligen lätt hänt att diskussioner om barn och vårdnad spårar ur om de sker i affekt.

Med en jurist vid er sida redan i början av era samtal, kan ni känna er trygga med att allt i processen kommer gå rätt till enligt rådande lagstiftning. Sveriges lagar kring vårdnad av barn har nämligen inte er som föräldrar i centrum, utan era barn. Samtliga inblandade i samtalen bör med andra ord fokusera på barnens bästa i alla lägen. Detta kan en familjejurist hjälpa er med.

Vårdnadstvist bör ej drabba barnen

En vårdnadstvist är en uppslitande process som ni gör klokt i att undvika så långt det bara går. Försök hitta vägar runt alla problem som uppstår. Ta hellre paus i samtalen än diskutera så länge att ni blir trötta och börjar kliva över gränser ni egentligen inte vill kliva över. En närvarande jurist kan också hjälpa er att hålla en god samtalston.

Var också noga med att undvika att dra in barnen som en aktiv part i era diskussioner. Självklart bör era barn ha saker att säga till om vad gäller var och hur de ska bo, satt i relation till hur gamla de är. Små barn bör dock inte ställas inför en situation som kan tolkas som att de ska “välja” mellan sina föräldrar.

Mer information kring vårdnadstvister kan du hitta på denna sida: vårdnadstvist.nu