Kategorier
Vårdnadstvist

Vårdnadstvist – undvik till varje pris med hjälp av jurist

En vårdnadstvist är en uppslitande process som bör undvikas i största möjliga mån. En erfaren familjejurist kan hjälpa er göra just det, för barnens bästa.

Det finns många anledningar till att anlita en jurist med inriktning mot familjerätt inför en skilsmässa där barn är inblandade. Inte minst om man vill undvika en vårdnadstvist. Det är nämligen lätt hänt att diskussioner om barn och vårdnad spårar ur om de sker i affekt.

Med en jurist vid er sida redan i början av era samtal, kan ni känna er trygga med att allt i processen kommer gå rätt till enligt rådande lagstiftning. Sveriges lagar kring vårdnad av barn har nämligen inte er som föräldrar i centrum, utan era barn. Samtliga inblandade i samtalen bör med andra ord fokusera på barnens bästa i alla lägen. Detta kan en familjejurist hjälpa er med.

Vårdnadstvist bör ej drabba barnen

En vårdnadstvist är en uppslitande process som ni gör klokt i att undvika så långt det bara går. Försök hitta vägar runt alla problem som uppstår. Ta hellre paus i samtalen än diskutera så länge att ni blir trötta och börjar kliva över gränser ni egentligen inte vill kliva över. En närvarande jurist kan också hjälpa er att hålla en god samtalston.

Var också noga med att undvika att dra in barnen som en aktiv part i era diskussioner. Självklart bör era barn ha saker att säga till om vad gäller var och hur de ska bo, satt i relation till hur gamla de är. Små barn bör dock inte ställas inför en situation som kan tolkas som att de ska “välja” mellan sina föräldrar.

Mer information kring vårdnadstvister kan du hitta på denna sida: vårdnadstvist.nu