Kategorier
Entreprenadtvist

Hitta en lösning på en entreprenadtvist 

Som hantverkare och byggföretag så är det ytterst ovanligt att man går igenom en yrkeskarriär utan att någon gång hamna i en konflikt med en beställare. Det ligger lite i sakens natur. Dels så handlar det om det uppenbara: man kanske har levererat ett resultat som inte alls möter kundens förväntningar och krav.

 Dels så kan det handla om att man tvingats arbeta övertid och att kostnaden därför också blir högre än beräknat. Det är omöjligt att hamna exakt på tiden då ett byggprojekt alltid stöter på olika problem och utmaningar. 

Inte ovanligt med en entreprenadtvist 

En annan anledning till konflikt kan handla om att kunden, helt enkelt, försöker sig på en rövare och vägrar betala den faktura man skickar. Allt detta kan leda till en entreprenadtvist och hamnar man i en sådan så kan det också innebära en ganska oviss framtid. 

Som företagare kan man dels få svårt att få in nya jobb innan en entreprenadtvist är löst – och dels så kan man också ha svårt att koncentrera sig fullt ut på de uppdrag man de facto får in. Hur ska man hantera detta? 

Fördelar med juridisk hjälp 

Viktigt, enligt oss, är att man tar hjälp. Att ha juridisk hjälp är viktigt i samband med en entreprenadtvist. Dels så handlar det om att man får ett viktigt öga som kan ge en opartisk bedömning kring vilka chanser man faktiskt har att vinna en tvist i en domstol eller i ett skiljeförfarande. Dels så har man också någon som kan förhandla, medla och söka förlikning med motparten. 

En tredje fördel med juridisk hjälp är att man själv lägger tand för tunga och inte agerar i affekt. Det senare kan skada verksamheten i framtiden. Minsta mail, sms eller ord som sparas kan åsamka skada. 

Ser man till hur man undviker en entreprenadtvist så gäller två saker för dig som hantverkare: dokumentation och att upprätta ett korrekt avtal med beställaren. Det senare är även det något du med fördel kan ta juridisk hjälp med. 

För att kunna få mer information besök hemsida: sipia.se