Om oss

Vi är några utbildade jurister som vill förändra bilden av juridik. Många ser det som en alltför hög tröskel att ta sig över. Faktum är att en ökad kunskap om juridik kan förenkla vardagen – och samtidigt också göra att man undviker att hamna i konflikter, tvister och prekära situationer. Vi vill göra juridiken mer tillgänglig genom att förklara hur saker och ting fungerar, vad man bör tänka på och genom att ge tydliga exempel på hur olika situationer kan tolkas. Vad är rätt och vad är fel?

Vårt samhälle bygger på lagar, på regler – direkt och indirekta sådana – och på juridik i allmänhet. Allt vi gör präglas av juridiken och det är också detta som gjort att civilisationen finns i vår värld. Det svåra är inte att följa reglerna. Det svåra ligger ofta i att förstå dem och tolka dem på rätt sätt. Däri finns ett tydligt problem.

Hur ska man som nybliven företagare kunna tolka all juridik som rör affärer, avtal och skatter? Hur ska man som privatperson lära sig det juridiska vid en fastighetsaffär? Kan man på ett tydligt sätt lära sig att tolka vad som är rätt och fel vid ett dödsfall av en närstående och hur arvet efter denna ska delas? Vad händer vid en vårdnadstvist och vem ska ha vad om en skilsmässa inleds? Vi vill förklara allt detta på ett enklare sätt. Det juridiska språket innehåller en del krumbukter som gör att många missförstår innehållet. Vi vill skriva rakare och mer direkt.

Målet är att tillgängliggöra juridiken och få dig som läsare att både förstå och kunna implementera den nya kunskapen i ditt liv och din vardag. Vi siktar på att uppdatera sidan regelbundet och även på att väva in en del personliga erfarenheter i våra texter.