Kategorier
Juridik

Underlätta det svåra ett uns

En skilsmässa är sällan enkel att ta sig igenom. Det kan vara en av de svåraste sakerna man går igenom i livet. Till råga på allt ska man samtidigt lösa praktiska saker, såsom bodelningen.

Att separera och ta ut skilsmässa är en svår och tuff situation. Särskilt om man inte vill skiljas. Eller om man vill, men ens partner inte vill. Fast även om båda är överens, är det ofta en jobbig och tärande prövning att klara av. Dels ska man ta sig igenom det emotionella, dels det praktiska. Att hantera sina egna, partnerns eller eventuella barns känslor. Att läka från det kan ta lång tid, och ofta behöver det bara få vara just så.

Hjälp med bodelning

Förutom det känslomässiga behöver även praktiska saker ordnas och tas hand om. En av dessa saker kan vara bodelning. Om man inte är överens hur man ska dela upp allting sinsemellan, kan man behöva ta juridisk hjälp. En juridiskt utbildad person, närmare bestämt en bodelningsförrättare, kan hjälpa till att göra en rättvis fördelning. Det underlättar en del i allt det svåra. När en överenskommelse över fördelningen nåtts, hjälper förrättaren även till att upprätta ett bodelningsavtal. I avtalet framgår tydligt vad som gäller.

Att ha saker och ting tydligt bestämda och nedskrivna på papper är alltid bra. Ofta känner många med facit i hand att de borde fixat detta pappersarbete redan innan skilsmässan var ett faktum. Är ni ännu ett par? Det bästa ni kan göra är att fixa bodelningen redan nu, när ni är kära.

Kategorier
Juridik

Rättigheter i hus-mardrömmen

Som husägare är förmodligen det sista man vill behöva stöta på ett särskilt begrepp. Det begreppet kallas för “dolda fel”. Två små ord som kan skapa stor oreda. Men det går att reklamera!

Dolda fel i ett hus kommer alltid som en överraskning. Tyvärr är det aldrig någon trevlig överraskning. Det är snarare en mardröm. Varför? För att det ställer till med kostnader, ofta stora sådana.

För att undvika problem ska man alltid se till att en grundlig och noggrann besiktning görs innan man köper huset. Det kommer man långt på. Men dolda fel, är sådant som inte upptäcks ens då. Det är just därför de kallas för dolda. För att det ska räknas som ett dolt fel får det inte heller bero på normalt slitage.

Normalt slitage vs. dolda fel

Vad är skillnaden på normalt slitage och ett dolt fel? Som exempel kan man ta tätskiktet i ett badrum: om ett hus har ett trettiotal år på nacken så räknar man med att tätskikten blir gamla på den tiden. Då handlar det alltså om normalt slitage. Fast om det gäller ett nyare hus där tätskiktet faktiskt har utförts felaktigt, då räknas det som ett dolt fel.

Om man råkar ut för denna mindre trevliga överraskning, är det bra att veta om sina rättigheter. I tio år, från och med tillträdesdagen, kan man nämligen reklamera. Visar det sig att säljaren har orsakat skadan kan denne vara tvungen att betala. Att man själv slipper stå för kostnaden, kan åtminstone vara en liten tröst mitt i mardrömmen.